Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг. По будь-
яких питаннях чи за роз’ясненнями пропонуємо звернутись до працівників Готелю.
Послуги надаються на території котеджа «12 Місяців – Травень», що знаходиться за адресою:
Львівська область., Сколівський район, смт.Славсько, вул.Волошина, 63 (далі –
Готель), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання кімнати (місця)
для тимчасового проживання.
1. Загальні положення
1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 633 Цивільного
кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач», або «Споживачі», або
«Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення
(надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.
1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Готель та Користувач разом
називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а
також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і
виконання Договору відповідно до його умов.
1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщений на інформаційному стенді
та офіційному сайті Готелю https://12months.com.ua
1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у
зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг
від Готелю.
2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору
2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Готелем Користувачеві за плату
послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за
адресою знаходження Готелю, у спеціально обладнаному жилому приміщенні (кімната)
відповідно до замовлення на бронювання.
2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту
здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 договору, що означають повне та
беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або
обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання
послуг з розміщення, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має
юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є
рівносильним договору, підписаному сторонами, та вважається таким, що Користувач
ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).
3. Порядок укладення договору
3.1. Договір укладається між Готелем і Користувачем у формі договору приєднання (ст.
634 Цивільного кодексу України).
3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з
дій, визначених п. 3.4 Договору.
3.3. Укладання договору означає, що Користувач: – у повному обсязі ознайомився та
згідний з правилами проживання у Готелі; – визнає безумовну придатність приміщень
Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі; – приймає всі умови цього
договору без зауважень та заперечень.
3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує
факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій: –
сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або
банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою; –
безпосереднє користування Користувачем послугами Готелю (поселення); – заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції; – бронювання номеру по телефону або
через мережу Інтернет.
3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на
отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають
дійсності. Приймаючи умови даного Договору, Клієнт надає адміністрації Готелю дозвіл на
збирання, зберігання, обробку, передавання в необхідних випадках його персональних даних.
3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.
4. Правила користування майном Готелю
4.1. Готель надає Гостям для проживання мебльовані номери, оснащені побутовою
технікою (телевізор, фен, холодильник та ін.), сантехнікою й іншим устаткуванням. Номери
Готелю і приміщення загального користування утеплені, мають сучасне оздоблення,
інженерні мережі, устаткування, комплектацію, що відповідають усім вимогам на момент
введення в експлуатацію.
4.2. Гості повинні дбайливо ставитися до майна Готелю, використати устаткування за
призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження
майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і
т.д.) необхідно негайно повідомити про це Адміністратора.
4.3. Після заселення в номер, протягом однієї години Гість має право заявити
Адміністратору про виявлені недоліки предметів оздоблення та комплектації номеру Готелю.
При відсутності заяви і при виявленні адміністрацією при виїзді Гостя втрати чи
пошкодження власності Готелю, Гість оплачує матеріальні збитки.
4.4. При поселенні в номер Гостю видається ключ, який він
зобов’язаний повернути в день від’їзду. У разі втрати Гостем ключа нараховується штраф у
розмірі 150 грн.
4.5 У випадку втрати чи пошкодження з вини Гостя майна (в тому числі рушники,
халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території готелю, Гість
зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю
відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на
інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній
документації Готелю та/або на сайті Готелю, а за відсутності таких цін – комісією у складі:
адміністратора, будь-якого іншого працівника Готелю на умовах
прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна.
5. Внутрішній розпорядок проживання в готелі
5.1. Режим роботи готелю цілодобовий. Розрахунковий час – 11:00, час виїзду – 11:00,
час заселення в готель – 13:00. Номер в Готелі надається за наявності паспорта чи іншого
документа, що засвідчує особу, та заповненої анкети гостя встановленої форми. Гості після
укладення договору на проживання (заповнення анкети) одержують в Адміністратора ключ
від номеру, наданого для проживання.
5.2. З 23:00 до 8:00 в приміщенні Готелю і на території необхідно зберігати тишу. У
номерах у цей час забороняється включати на велику голосність аудіо системи і телевізори.
5.3. До Гостей Готелю можуть приходити відвідувачі з 9:00 до 21:00. На прихід
відвідувачів повинен дати згоду проживаючий у номері, а Адміністратор веде запис усіх
гостей Готелю. За відвідувача відповідає проживаючий у номері. При необхідності
Адміністратор має право перевірити документи відвідувача.
5.4. Паління в номері дозволяється виключно на балконі номеру, у випадку відсутності
балкону паління в номері заборонено. У всіх інших приміщеннях Готелю забороняється
палити. За паління в приміщеннях Готелю накладається штраф в розмірі подвійної вартості
проживання в номері з розрахунку на добу. При повторному випадку паління в заборонених
місцях адміністрація Готелю має право виселити Гостя в односторонньому порядку без
повернення вартості наданих послуг.
5.5. Готель не несе відповідальності за загублені, забуті чи залишені цінні речі Гостем на всій території Готелю.
5.6. У готельних номерах забороняється зберігання зброї, вибухових речовин,
наркотичних і психотропних препаратів. Також забороняється перебування будь-яких
тварин.
5.7. За дотриманням внутрішнього розпорядку в Готелі стежить Адміністратор. Він
надає Гостям роз’яснення відносно правил проживання, приймає скарги від них на дії
персоналу й інших Гостей, що порушують установлений порядок роботи чи правопорядок.
6. Енергозбереження
6.1. Після відходу з номера всі електроприлади повинні бути вимкнені. Забороняється
залишати включеними електроприлади і освітлення після відходу з номера.
6.2. У номерах забороняється використовувати трійники і подовжувачі, потужні
електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у
стандартне устаткування номера чи видані для користування персоналом Готелю.
6.3. Неприпустимо залишати без необхідності відкритими крани холодної та гарячої
води. Забороняється залишати відкритими ці крани (змішувачі) після відходу з номера.
7. Відеоспостереження
7.1 Територія Готелю, усі входи до неї, внутрішні сходи та коридори, контролюються
відеокамерами. Вся інформація реєструється, записується на цифрові носії і зберігається.
Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Гостей, їхнього майна, майна Готелю.
Підписанням анкети Гість приймає до уваги і не заперечує проти факту використання в
приміщеннях Готелю (за винятком номерів і туалетних кабін) систем відеоспостереження.
8. Заїзд і паркування автотранспорту
8.1. Стоянка транспортних засобів на території Готеля безкоштовна.
8.2. Категорично забороняється залишати транспортні засоби на заїздах і виїздах
дороги біля Готелю.
9. Послуги, які надаються готелем
9.1. Готель надає основні послуги, що входять у вартість проживання, і додаткові, які
надаються за окрему плату.
9.2. До основних послуг відноситься: надання номеру для проживання, прибирання
номерів, харчування.
9.3. Готель приймає відвідувачів для проживання цілодобово. У користування
надається номер на визначену кількість місць. Якщо необхідно поселити в номер додаткову
кількість відвідувачів і номер обладнаний для їхнього розміщення, то такі відвідувачі
приймаються за окрему плату. Діти до 18 років можуть бути поселені в Готель тільки разом з
дорослими (батьки чи родичі).
9.4. Поточне прибирання (прибирання пилу, виніс сміття, миття склянок, прибирання
санвузлів) проводяться один раз на п’ять днів.
9.5. Щоразу після виїзду відвідувача проводиться повне прибирання номеру.
9.6. Заміна рушників і постільної білизни здійснюється не частіше одного разу на п’ять
днів. За бажанням відвідувачів може бути здійснена позачергова зміна рушників.
10. Бронювання номерів
10.1. Установлюється наступний порядок бронювання:
заявка по телефонному зв’язку.
заявка через модуль онлайн бронювання на сайті https://booking-12months-may.otelms.com/
Варіанти оплати при бронюванні:
гарантоване бронювання — 100% передоплата вартості за весь період проживання;
гарантоване бронювання — 30% передоплата від загальної вартості послуги проживання, з наступною оплатою при заїзді неоплаченої суми.
негарантоване бронювання – можливе лише у випадку бронювання і поселення в той же день і до 18:00 поточного дня. В такому випадку оплата вартості проживання може вноситись при поселенні в готель.
Безкоштовне анулювання броні або зміна дати поселення можливо не пізніше, ніж
за 30 (тридцять діб) діб до дати запланованого заїзду, в іншому разі сплачується
штраф в розмірі 30% від загальної вартості послуги проживання.
У випадку якщо Гість при гарантованому бронюванні не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду і не скасував (не анулював) бронювання за 30 (тридцять) діб до передбачуваного дня заїзду, стягується штраф в розмірі 30% від загальної вартості послуги проживання. У такому випадку дане бронювання переходить у статус Негарантоване й анулюється.
Ранній заїзд або пізній виїзд можливий тільки по попередньому узгодженню з адміністрацією Готелю та за додаткову оплату.
При негарантованому (без попередньої оплати) підтвердженому бронюванні, якщо
Гостем не зазначений точний час приїзду, бронь на розсуд Адміністрації може бути
анульована в 18:00 дати заїзду за місцевим часом.
11. Харчування
11.1. В Готелі є кафе. Відвідувачі Готелю мають право першочергового
обслуговування. Оплата за харчування здійснюється в кафе.
12. Пільги
12.1. В Готелі діють наступні знижки по оплаті за проживання:
діти до 5-ти років — безкоштовно, якщо вони не займають окремого спального місця та
без харчування;
система знижок для корпоративних та постійних Гостей, яка визначається окремо
адміністрацією Готелю.
13. Порядок оплати послуг
13.1. Оплата за надання послуг стягується попередньо у день заїзду за весь період проживання.
При необхідності продовження проживання в Готелі, Відвідувач може звернутися до
Адміністратора за 2 години до розрахункової години. При цьому термін проживання у Готелі
продовжується при наявності вільних місць.
13.2 Оплата послуг в Готелі здійснюється готівкою, банківськими картами МПС Visa,
Mastercard або за безготівковим розрахунком банківським переказом.
14. Припинення проживання відвідувачів у Готелі. Відмова в поселенні
14.1. Гості припиняють проживання в Готелі із завершенням терміну договору між
відвідувачем і Готелем про надання послуг.
14.2. Гість має право розірвати договір про надання послуг у будь-який час за умови
оплати фактично наданих послуг та інших витрат. При цьому Гостеві не повертається
вартість заброньованої ним вартості проживання в номері Готелю за період, який він не
використав.
14.3. Якщо Гість неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що приводить
чи може привести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших
Гостей, Готель має право відмовити в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення).
У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені Гостем матеріальні збитки і
(чи) штрафи та надані послуги, передбачені цими правилами, Гостю повертається залишок
внесеної раніше оплати.
14.4. Адміністратор має право відмовити в поселенні у випадках:
у Гостей відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що
документи фальшиві;
відсутня оплата за номер у встановленому порядку й у необхідній сумі;
у Гостя неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані,
неадекватно, агресивно поводиться;
Гість відмовляється дотримуватись внутрішніх правил проживання в Готелі (режим
паління, паркування і т.д.);
Гість внесений у список небажаних відвідувачів (стоп – лист);
в інших випадках, передбаченим законодавством України і здоровим глуздом.
У спірних випадках питання вирішує адміністрація.
15. Відповідальність Готелю і Гостей
15.1. За умови невиконання цілком чи частково договірних зобов’язань, пов’язаних з
наданням послуг, винна сторона повинна відшкодувати іншій стороні понесені в зв’язку з
цим збитки.
15.2. При неможливості Готелю виконати умови укладеного договору з Гостем (крім
випадків форс-мажорного характеру), Готель зобов’язаний розмістити Гостя в іншому готелі,
розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні чи більш високої якості.
Додаткові витрати, що виникли в зв’язку з цим, покриваються Готелем.
15.3. Гість, при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги, має
право по своєму вибору вимагати:
усунення недоліків безкоштовно й у визначений термін;
відповідного зменшення ціни за надану послугу.
15.4. Готель якомога швидше повинен вжити заходів по усуненню недоліків наданої
послуги з моменту пред’явлення Гостем відповідної вимоги.
15.5. Готель не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що
вони виникли з вини самого Гостя (відвідувачів гостя) чи в результаті дії непереборної сили.
15.6. Гість має право розірвати договір про надання послуг і відповідно до діючого
законодавства вимагати повного відшкодування збитків, якщо Готель у встановлений термін
не усунув недоліки, які унеможливлюють проживання Гостя в номері. Гроші, сплачені
Гостем за послуги, повертаються в день розірвання договору чи в інший термін, але не
пізніше, ніж протягом 7 днів із дня пред’явлення відповідної вимоги.
15.7. Готель не відповідає за схоронність, речей Гостя, що знаходяться в наданому для
проживання номері, коштовних речей (гроші, коштовності, цінні папери, електроніка й
ін.).
15.8. У випадку виявлення забутих речей Готель зобов’язаний негайно повідомити про
це власника речей, якщо він відомий. Забуті речі зберігаються в Готелі протягом 1 місяця від дати виїзду Гостя.
15.10. За збереження поставлених на території перед Готелем транспортних засобів
відповідають власники таких транспортних засобів.
15.11. При заподіянні Готелю значного матеріального збитку з вини чи недбалості
Гостей і (чи) їхніх відвідувачів в обов’язковому порядку повинний бути складений акт
встановленого зразка. У даному випадку крім відшкодування збитку, відвідувач повинен
відшкодувати власникам Готелю витрати, пов’язані з простоєм номеру під час ремонту,
заміни меблів і т.п. випадків (наприклад, при залитті водою).
16. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення в Готелі
16.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:
користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку,
зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання у Готелі, інших документах
Готелю;
отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Готелю,
вартість послуг, що надаються на території Готелю;
звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового
розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка
знаходиться в куточку споживача.
16.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:
беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;
поважати права інших гостей Готелю; – дотримуватись морально-етичних норм,
утримуватись від вживання нецензурних висловів у громадських зонах Готелю;
дотримуватись правил проживання в Готелі, правил користування об’єктами
інфраструктури Готелю, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;
берегти майно Готелю;
дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування
електроприладами і обладнанням Готелю.
17. Права і обов’язки Готелю
17.1. Готель зобов’язаний:
своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;
інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Готелю та форму і
порядок їх оплати;
забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним
нормам і правилам;
своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з
тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю
в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері,
надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду);
нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за
якість підготовки номеру до заселення;
Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що
були залишені в номері, втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин.
17.2. Готель вправі:
заходити до номеру Готелю для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки
систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх
функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної
оферти у присутності Гостя;
при порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати
співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів
таких порушень;
достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів,
розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим
виселенням з території Готелю у разі:
перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного
сп’яніння чи під дією психотропних речовин;
паління в номерах, а також на території Готелю і комплексу, окрім спеціально
відведених для цього місць;
без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи
принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та
інших небезпечних предметів і речовин;
порушення правил громадського порядку;
порушення правил проживання в Готелі;
порушення положень даної Публічної оферти;
систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та
свобод.
18. Форс-мажор
18.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі,
страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, Сторони частково або повністю звільняються
від виконання обов’язків за даним договором.
18.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе
зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом доби з моменту
виникнення таких обставин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і
припинення дії даних обставин.
18.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним
компетентним органом.

Made on
Tilda